Мемлекеттік мекемеде бір неше автокөліктер қызмет көрсетеді. Осыған байланысты механик қызметін қосымша штаттық кестеге енгізу керек. Аталған механик лауазымын жұмысқа қабылдау үшін қандай заңдылықтарға сүйенуге болады?

Мемлекеттік мекемеде бір неше автокөліктер қызмет көрсетеді. Осыған байланысты механик қызметін қосымша штаттық кестеге енгізу керек. Аталған механик лауазымын жұмысқа қабылдау үшін қандай заңдылықтарға сүйенуге болады?

30.12.2021 09:32
20

Вопрос:

Мемлекеттік мекемеде бір неше автокөліктер қызмет көрсетеді. Осыған байланысты механик қызметін қосымша штаттық кестеге енгізу керек. Аталған механик лауазымын жұмысқа қабылдау үшін қандай заңдылықтарға сүйенуге болады?

Ответ:

Қазақстан Республиасында жұмысқа қабылдау тәртібі тек ҚР Еңбек кодексінің негізінде  жүзеге асырылады. Сіздің мәселеңіз бойынша Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 1002 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтерінің» 14 кестесіне көңіл бөлу қажет.

Қызметкерді жұмысқа қабылдау жұмыс берушінің қызметкердің жұмысқа қабылдау туралы өтінішін қабылдауынан басталады. Өтініш еркін нысанда кәсіпорын басшысының – жұмыс берушінің атына жазылады. Өтініште күні көрсетіліп, оны жазған адам қоюйылған қолы керек 

 Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 31-бабының 1-тармағында жұмыс беруші қызметкерден онымен еңбек шартын жасасу мақсатында сұратуы мүмкін құжаттардың толық тізбесі қамтылған. 

Жұмыс берушінің Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 31-бабының 1-тармағында көзделмеген құжаттарды талап етуге құқығы жоқ. Өтінішті қабылдағаннан кейін еңбек шарты жасалады. 

Еңбек кодексіне сәйкес (Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 31-бабының 1-тармағын қараңыз) жұмысқа қабылдау жасалған еңбек шартының негізінде жұмыс берушінің актісімен ресімделеді. Осылайша, жұмыс беруші қызметкермен еңбек шартын жасасқаннан кейін оны жұмысқа қабылдау туралы бұйрық шығаруға міндетті. 

Еңбек кодексі жұмыс берушіні қызметкерді 3 жұмыс күні ішінде актімен таныстыруға және оның өтініші бойынша жұмыс беруші куәландырған актінің көшірмесін беруге міндеттейді. Жұмыс берушінің актісімен танысу қызметкердің қолымен куәландырылады. 

«Басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 553 бұйрығында 80-параграфта (549 бапта) «Механиктың» лауазымдық міндеттері бекітілген. 

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 16-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігі тиісті уәкілетті мемлекет әзірлейтін және бекітетін мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының тізілімдерін үйлестіруші орган болып табылады.  

«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен  қызмет саласына, біліміне, шеберлік деңгейіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне және жауапкершілік дәрежесіне байланысты функционалдық блоктар бойынша мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының жіктелуі анықталады. 

Осылайша, жұмыс беруші, 1193 Қаулысын ескере отырып, мемлекеттік қызметшілердің тізілімдер саласы үшін бекітілген әдістемелік ұсынымдарды басшылыққа алып, штатты дербес құрады және функционалдық блоктарға лауазымдарды бөледі. 

Министрліктер мен өзге де орталық атқарушы органдардың олардың аумақтық органдарындағы және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердегі адам санын ескере отырып, штат санының лимиттері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 сәуірдегі N 339 Қаулысымен бекітілген. 

Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтері Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 1002 бұйрығымен бекітілген. Осы бұйрықтың 14 кестесінде "Механикалық жабдықтарға қызмет көрсету" функциясы жөніндегі жұмыскерлер санының нормативтері» яғни, жабдықтардың саны және бірлік сан нормативі қызмет бағыты бойынша 20 және одан астам іске қосулы жабдыққа, дыбыс немесе трансляциялық, дизельдік техника жабдығына қызмет көрсету жөніндегі механигі 1 бірлік бекітілген.  

Яғни, Сіздің кәсіпорыңызда 20 және одан астам іске қосулы жабдық болатын болса, кәсіпорын техника жабдығына қызмет көрсету жөніндегі механигі 1 бірлік механик жұмысқа қабылдауға құқылы. 

Құрметті қолданушылар! Жауаптағы ақпарат жарияланған сәтте (күні) қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларына сәйкес келеді. 

Вам также может быть интересно: